दोस्रो बर्दिबास महोत्सव २०७५ मा यस्तो देखियो….

तस्वीर ः आरके महतो, बर्दिवास, महोत्तरी